Realizujemy bezpłatne kursy języka angielskiego oraz niemieckiego. Kursy te finansowane są ze środków unijnych. Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Prowadzimy zajęcia na poziomach A1, A2, B1 oraz B2. Już od pierwszych zajęć niezależnie od poziomu mówimy w języku obcym. W trakcie kursu rozwijamy wszystkie cztery zdolności językowe takie jak słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie.