Realizujemy bezpłatne kursy komputerowe finansowane ze środków unijnych. Każdy uczestnik dostaje materiały dydaktyczne. Zapewniamy również sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika projektu.


Zakres szkolenia to: DC M1 Informacja, DC M2 Komunikacja, DC M3 Tworzenie treści, DC M4 Bezpieczeństwo oraz DC M5 Rozwiązywanie problemów.


Po przeprowadzonym kursie, uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia komputerowego.