Im wcześniej rozpoczęta nauka języków obcych tym lepiej. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym z dużym bogactwem materiałów dydaktycznych. Dlatego też dzieci nie mają blokad ani barier językowych i naturalnie rozwijają w sobie sprawności językowe mówienia i rozumienia. Pracujemy w małych grupach dzięki czemu każdy młody kursant ma stuprocentowy kontakt z językiem obcym podczas zajęć. Od pierwszych zajęć dzieci mówią pełnymi zdaniami, odpowiadają na pytania oraz budują dialogi.