Przygotowujemy kursantów do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury podstawowej oraz rozszerzonej. Podczas zajęć używamy cały czas języka obcego ucząc gramatyki oraz leksyki. Już od pierwszych zajęć nasi kursanci mówią pełnymi oraz rozbudowanymi zdaniami. W trakcie zajęć rozwijamy równolegle cztery sprawności językowe takie jak słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie (listy formalne oraz prywatne, rozprawki, opisy, opowiadania, recenzje, raporty)